Výsledková listina


Mezinárodní výstava koček Výstaviště Černá Louka 31.01.10


1
1
EX 1 NOM
61
EX 1
121
CACIB
181
EX 1 NOM
241
----------
2
ABS
62
CACIB
122
ABS
182
EX 2
242
----------
3
CACIB NOM
63
EX 2
123
----------
183
EX 1 BIV NOM
243
CAP NOM
4
CAP NOM
64
CAGCIB
124
EX 3
184
----------
244
EX 1
5
CACS NOM
65
CAP NOM
125
----------
185
----------
245
----------
6
CAC
66
EX 2
126
CAC NOM
186
----------
246
EX 1 NOM
7
CACIB
67
CAC BIV NOM
127
EX 2
187
EX 1
247
 
8
EX 1 NOM
68
EX 2
128
ABS
188
----------
248
 
9
CAGCIB NOM
69
CAC
129
EX 1 NOM
189
CAGCIB
249
CAGCIB NOM
10
CAGCIB NOM
70
----------
130
EX 2
190
----------
250
EX 1 NOM
11
EX 1 NOM
71
EX 1
131
EX 1 BIV NOM
191
----------
251
CAGCIB BIV
12
ABS
72
EX 2
132
ABS
192
EX 1 OHNE
252
CACIB
13
ABS
73
EX 1 NOM
133
----------
193
EX 1 NOM
253
CAC
14
ABS
74
EX 1 BIV NOM
134
----------
194
----------
254
EX 1 NOM
15
----------
75
CACS
135
----------
195
CAC
255
----------
16
EX 1 NOM
76
CAC
136
----------
196
CAC
256
EX 1 NOM
17
----------
77
CAC
137
EX 1
197
DISK.
257
 
18
CACIB
78
EX 2
138
EX 1 NOM
198
ABS
258
EX 1 OHNE
19
CAC NOM
79
EX 1
139
CACIB
199
ABS
259
CACIB
20
----------
80
----------
140
CAC
200
ABS
260
CAGCIB
21
CAC
81
CAC
141
----------
201
I NOM
261
EX 2
22
CAGCIB NOM
82
CACIB NOM
142
EX 1 BIV
202
II
262
CAC BIV
23
CACS
83
CAC
143
----------
203
I
263
ABS
24
CAGCIB NOM
84
----------
144
----------
204
----------
264
EX 2
25
CACIB NOM
85
CACIB
145
CACIB
205
CACIB
265
 
26
EX 1 NOM
86
CAC
146
----------
206
CAC
266
CAGCIB
27
CAGCIB NOM
87
CACS NOM
147
----------
207
CACIB
267
ABS
28
EX 1 NOM
88
EX 1 BIV NOM
148
----------
208
EX 1 BOV
268
EX 1
29
CACIB
89
EX 1 BIV NOM
149
ABS
209
EX 1
269
CACS NOM


30
CACIB NOM
90
CACIB
150
EX 1
210
HP NOM
270
BEZ POS.
31
CAGCIB
91
----------
151
EX 1
211
CACS
271
EX 1
32
CACIB
92
EX 1 NOM
152
----------
212
CAGCIB
272
CAGCIB BIV NOM
33
EX 1 NOM
93
CACS NOM
153
----------
213
CACS
273
EX 1 OHNE
34
EX 1 NOM
94
CAGCIB
154
EX 1 OHNE
214
CACIB
274
CAC
35
CAGCIB
95
CACIB
155
CAC
215
CACIB
275
CACIB BIV
36
CACIB
96
EX 2
156
----------
216
----------
276
CAC
37
CACIB
97
CAC NOM
157
ABS
217
----------
277
CAC
38
EX 1
98
EX 1
158
EX 3
218
EX 2
278
EX 2
39
CAGCIB
99
CACIB NOM
159
EX 2
219
----------
279
EX 1
40
ABS
100
EX 1 NOM
160
CAC BIV NOM
220
CAC BIV NOM
280
----------
41
EX 2
101
----------
161
EX 1
221
EX 3
281
----------
42
CACIB
102
EX 2
162
----------
222
----------
282
EX 2
43
CAGCIB
103
CAC
163
----------
223
CAC
283
EX 1 BIV
44
CAC
104
CACS NOM
164
EX 1
224
EX 2
284
----------
45
EX 1
105
ABS
165
EX 2
225
ABS
285
----------
46
EX 1
106
CACIB
166
CACIB BOV NOM
226
----------
286
----------
47
----------
107
EX 2
167
----------
227
----------
287
CAC
48
----------
108
EX 3
168
CAC
228
----------
288
CAP NOM
49
----------
109
CAC BIV NOM
169
EX 2
229
EX 1
289
EX 1
50
----------
110
EX 4
170
EX 1 NOM
230
EX 2
290
CAGCIB NOM
51
EX 2
111
CAC
171
----------
231
EX 1
291
ABS
52
EX 1
112
EX 1
172
EX 1
232
EX 2
292
----------
53
CAGCIB NOM
113
----------
173
CAGCIB
233
EX 1 BIV NOM
293
EX 1 NOM
54
----------
114
CAC NOM
174
ABS
234
 
294
EX 1
55
CAC
115
ABS
175
----------
235
----------
295
CAGCIB
56
EX 1 NOM
116
CACS BIV
176
----------
236
CACS
296
CACIB NOM
57
EX 1 BIV NOM
117
EX 2
177
EX 1
237
CAGCIB BOV NOM
297
CACIB
58
ABS
118
CACS
178
----------
238
CACIB
298
CAC
59
EX 2
119
CAGCIB
179
EX 2
239
CAC
299
EX 1 OHNE
60
CAC BIV NOM
120
EX 2
180
CAC
240
----------
300
CAC
Výsledková listina


Mezinárodní výstava koček Výstaviště Černá Louka 31.01.10


2
301
EX 2
341
----------
381
----------
 
 
 
 
302
CAC BOV
342
CAGCIB
382
I NOM
 
 
 
 
303
CACS
343
CACIB BIV NOM
383
EX 2
 
 
 
 
304
CAGCIB
344
CAC
384
CAGCIB
 
 
 
 
305
CAGCIB
345
EX 1
385
EX 1 NOM
 
 
 
 
306
----------
346
----------
386
CACIB NOM
 
 
 
 
307
EX 1
347
----------
387
EX 1 BOV NOM
 
 
 
 
308
EX 1 NOM
348
EX 1 BOV NOM
388
CAP NOM
 
 
 
 
309
----------
349
----------
389
HP NOM
 
 
 
 
310
----------
350
----------
 
 
 
 
 
 
311
 
351
----------
 
 
 
 
 
 
312
EX 1 NOM
352
----------
 
 
 
 
 
 
313
CACS
353
----------
 
 
 
 
 
 
314
EX 1
354
----------
 
 
 
 
 
 
315
----------
355
----------
 
 
 
 
 
 
316
EX 1 NOM
356
----------
 
 
 
 
 
 
317
CACS
357
----------
 
 
 
 
 
 
318
CACS
358
----------
 
 
 
 
 
 
319
CACIB NOM
359
CAP NOM
 
 
 
 
 
 
320
ABS
360
CAGCIB NOM
 
 
 
 
 
 
321
----------
361
EX 1 NOM
 
 
 
 
 
 
322
----------
362
ABS
 
 
 
 
 
 
323
----------
363
II
 
 
 
 
 
 
324
CAGCIB
364
I NOM
 
 
 
 
 
 
325
CAC
365
----------
 
 
 
 
 
 
326
VD
366
----------
 
 
 
 
 
 
327
----------
367
I NOM
 
 
 
 
 
 
328
CAGPIB NOM
368
CAC
 
 
 
 
 
 
329
CACIB
369
CAC
 
 
 
 
 
 
330
----------
370
----------
 
 
 
 
 
 


331
----------
371
----------
 
 
 
 
 
 
332
CAC BOV NOM
372
----------
 
 
 
 
 
 
333
----------
373
EX 1
 
 
 
 
 
 
334
CAC
374
----------
 
 
 
 
 
 
335
----------
375
CACIB BIV NOM
 
 
 
 
 
 
336
----------
376
CACS
 
 
 
 
 
 
337
----------
377
----------
 
 
 
 
 
 
338
----------
378
EX 1 NOM
 
 
 
 
 
 
339
----------
379
CAC
 
 
 
 
 
 
340
----------
380
----------