Výsledková listina


Mezinárodní výstava koček Výstaviště Černá Louka 21.08.10


1
1
PH NOM
61
----------
121
CAC
181
----------
241
EX 1 BIV NOM
2
CACIB
62
----------
122
----------
182
CAC
242
EX 2
3
CAGPIB NOM
63
CAC
123
----------
183
EX 1 NOM
243
EX 1
4
CACS NOM
64
CACS NOM
124
CAGCIB BIV NOM
184
CAPIB NOM
244
CAGCIB BIV NOM
5
EX 1 NOM
65
----------
125
EX 2
185
EX 2
245
CACIB
6
EX 1 NOM
66
----------
126
ABS
186
CAC
246
CAC
7
ABS
67
CAC NOM
127
CACIB
187
ABS
247
EX 1
8
CAC NOM
68
CAGCIB BIV NOM
128
CAC
188
CAP NOM
248
ABS
9
EX 1 NOM
69
CACIB
129
----------
189
EX 1
249
CACS
10
CAC NOM
70
CACIB
130
EX 3
190
EX 2
250
EX 2
11
PH NOM
71
----------
131
----------
191
CAC
251
CAGCIB BIV NOM
12
EX 1 OHNE
72
CAC
132
EX 2
192
CAC
252
CAC
13
CACIB
73
CAC
133
EX 1 NOM
193
CAC
253
----------
14
CAC
74
EX 1 NOM
134
----------
194
CAC
254
EX 2
15
EX 1
75
----------
135
EX 1
195
----------
255
EX 1
16
CACIB
76
CACIB
136
CACIB
196
CAC
256
ABS
17
CAC
77
CACS BIV
137
CACIB BIV
197
CAP NOM
257
HP NOM
18
EX 1 BIV NOM
78
CAGCIB
138
----------
198
----------
258
CAGCIB
19
CAC
79
CACIB
139
EX 2
199
CAC
259
----------
20
EX 2
80
----------
140
----------
200
CACIB
260
CACIB NOM
21
EX 1
81
EX 1
141
CAC
201
ZMĚNA BAR
261
CAC
22
CAC
82
CAGCIB
142
EX 3
202
----------
262
CAC
23
CAC
83
CACIB BIV NOM
143
CAC
203
----------
263
CAC
24
CAC NOM
84
EX 1 NOM
144
----------
204
----------
264
EX 1 NOM
25
EX 1 NOM
85
----------
145
EX 1
205
I
265
EX 1
26
CACIB NOM
86
CACS
146
----------
206
----------
266
CAC
27
CAC
87
ABS
147
EX 1 BIV 3-10
207
----------
267
CAGCIB NOM
28
HP NOM
88
CAC BIV NOM
148
ABS
208
ABS
268
----------
29
EX 1 NOM
89
EX 1
149
CAGCIB BIV NOM
209
CAC
269
CACIB
30
CACIB NOM
90
ABS
150
CAGCIB
210
DISKV
270
ABS
31
CACIB
91
EX 1
151
----------
211
EX 1
271
----------
32
----------
92
EX NOM
152
CACIB
212
DISKV
272
----------
33
EX 2
93
ABS
153
EX 2
213
EX 1
273
----------
34
----------
94
CACS BIV
154
CAC
214
EX 1 BIV NOM
274
----------
35
CAC
95
CACIB NOM
155
----------
215
CAC
275
EX 1 NOM
36
CAC BIV NOM
96
CAC
156
----------
216
EX 1 NOM
276
EX 2
37
----------
97
EX 1 NOM
157
EX 1
217
CAGCIB
277
EX 1 BIV
38
----------
98
----------
158
CAGCIB NOM
218
CAGPIB NOM
278
CACIB
39
----------
99
----------
159
EX 2
219
EX 1 NOM
279
----------
40
CAP
100
----------
160
CAPS NOM
220
CACIB NOM
280
CACS
41
----------
101
CAGCIB
161
CACIB
221
EX 1
281
EX 1 OHNE
42
EX 1
102
EX 3
162
EX 4
222
 
282
----------
43
CAC NOM
103
CAC BIV
163
----------
223
CACS
283
CAC
44
CAC
104
----------
164
 
224
----------
284
CAC
45
CACIB
105
EX 2
165
 
225
CAGCIB NOM
285
----------
46
CAC
106
----------
166
CAC
226
EX 2
286
ABS
47
EX 2
107
EX 1 BIV KITTENS NOM
167
ABS
227
EX 2
287
CAGPIB NOM
48
EX 3
108
EX 1
168
CAC NOM
228
EX 3
288
----------
49
CAC BIV
109
VG 3
169
EX 2
229
CACIB BIV NOM
289
----------
50
EX 2
110
EX 2
170
EX 1 BIV NOM
230
CACIB
290
----------
51
CAC BIV
111
EX 1 NOM
171
EX 1
231
----------
291
----------
52
----------
112
EX 2
172
EX 1 BIV NOM
232
----------
292
----------
53
EX 1
113
EX 1
173
EX 1
233
----------
293
CAC
54
EX 1
114
 
174
EX 1 NOM
234
CAC
294
----------
55
----------
115
CAGCIB BIV NOM
175
CAC
235
----------
295
CAGCIB
56
----------
116
EX 2
176
EX 1 OHNE
236
EX 4
296
CAC
57
----------
117
CACIB
177
CAC
237
EX 3
297
----------
58
EX 1 NOM
118
----------
178
EX 2
238
EX
298
CAC
59
CACIB
119
CAC
179
----------
239
CAC
299
CAC
60
----------
120
EX 1 NOM
180
CACIB NOM
240
EX 2
300
CAC
Výsledková listina


Mezinárodní výstava koček Výstaviště Černá Louka 21.08.10


2
301
CAC
341
CACS BIV NOM
381
CAC NOM
 
 
 
 
302
CAGPIB
342
EX 2
382
CACIB
 
 
 
 
303
----------
343
----------
383
----------
 
 
 
 
304
DISKV
344
CAC
384
CAC
 
 
 
 
305
EX 2
345
EX 1 NOM
385
CACIB NOM
 
 
 
 
306
CAC BIV NOM
346
CACS
386
----------
 
 
 
 
307
----------
347
----------
387
EX 1 NOM
 
 
 
 
308
----------
348
CACIB BIV NOM
388
----------
 
 
 
 
309
CAGCIB BIV NOM
349
----------
389
I
 
 
 
 
310
CAC
350
EX 1 OHNE
390
II
 
 
 
 
311
EX 1 NOM
351
EX 1
391
II
 
 
 
 
312
----------
352
EX 1 NOM
392
I NOM
 
 
 
 
313
CAGPIB NOM
353
CAC
393
III
 
 
 
 
314
CACIB
354
CAC BIV
394
I NOM
 
 
 
 
315
CAGCIB NOM
355
----------
395
II
 
 
 
 
316
CAPIB
356
EX 1
396
I NOM
 
 
 
 
317
CAC
357
CACIB
397
I NOM
 
 
 
 
318
CACIB
358
EX 1
398
CAC
 
 
 
 
319
----------
359
 
399
CACS NOM
 
 
 
 
320
EX 2
360
 
400
----------
 
 
 
 
321
CAC
361
I
401
----------
 
 
 
 
322
----------
362
ABS
402
----------
 
 
 
 
323
EX 3
363
I
403
----------
 
 
 
 
324
EX 1
364
I NOM
404
EX 1 NOM
 
 
 
 
325
EX 2
365
CAPIB NOM
405
----------
 
 
 
 
326
EX 1 BIV NOM
366
CAC NOM
406
CAC
 
 
 
 
327
CACIB
367
EX 1 NOM
407
----------
 
 
 
 
328
CACIB
368
EX 1 NOM
408
EX 1
 
 
 
 
329
CAC
369
----------
409
----------
 
 
 
 
330
CAGCIB
370
EX 1 NOM
410
II
 
 
 
 
331
CAC BIV
371
CAC
411
----------
 
 
 
 
332
CAC
372
CAP NOM
412
EX 1
 
 
 
 
333
----------
373
CAC
413
CAC
 
 
 
 
334
ABS
374
CAC NOM
414
II
 
 
 
 
335
EX 1
375
CAC
 
 
 
 
 
 
336
EX
376
CAC
 
 
 
 
 
 
337
EX 1 BIV NOM
377
----------
 
 
 
 
 
 
338
----------
378
----------
 
 
 
 
 
 
339
CAC
379
CAGCIB NOM
 
 
 
 
 
 
340
CACIB
380
----------