Výsledková listina


Mezinárodní výstava koček Výstaviště Černá Louka 20.08.11


1
1
HP NOM
61
CAC
121
----------
181
CACS
241
CAC
2
EX 1 NOM
62
EX 2
122
CACS
182
CACIB
242
EX 1
3
CAGCIB NOM
63
CAGCIB NOM
123
ABS
183
CAC BIV NOM
243
----------
4
HP
64
----------
124
EX 1
184
EX 2
244
----------
5
CAC
65
----------
125
CACIB BIV NOM
185
ABS
245
CACIB NOM
6
CAC
66
ABS
126
CACIB
186
EX 1
246
CACIB
7
EX 1
67
EX 1
127
CAC
187
EX 1
247
CACIB
8
CAC
68
EX 1
128
ABS
188
----------
248
CAC
9
EX 1 NOM
69
CACS
129
CACS NOM
189
ABS
249
CAC
10
----------
70
CACIB
130
CAC
190
----------
250
CAC
11
EX 1 NOM
71
----------
131
ABS
191
EX 2
251
CAPS NOM
12
CACS NOM
72
----------
132
EX 2
192
EX 3
252
CAGCIB
13
HP NOM
73
----------
133
----------
193
CAC
253
EX 2
14
CAC NOM
74
EX 1 BIV NOM
134
CAC
194
CAC BIV NOM
254
CACIB BIV
15
CAC NOM
75
CACS
135
EX 1 OHNE
195
CAGCIB NOM
255
CAC
16
EX 1 NOM
76
CAGCIB BIV NOM
136
----------
196
EX 1
256
----------
17
CACIB
77
CAPIB NOM
137
ABS
197
CAC
257
CAC
18
ABS
78
----------
138
CAGCIB
198
CAC
258
EX 3
19
EX 1 NOM
79
CAGCIB
139
----------
199
CAC
259
EX 2
20
EX 1 NOM
80
CAC
140
CAC
200
CAC
260
ABS
21
ABS
81
EX 2
141
EX 1
201
DIS
261
EX 1
22
CAC NOM
82
----------
142
----------
202
HP NOM
262
EX 1 BIV
23
EX 1 NOM
83
EX 1 BIV NOM
143
CACIB NOM
203
----------
263
EX 2
24
----------
84
EX 2
144
 
204
CACIB
264
ABS
25
CAC NOM
85
ABS
145
I NOM
205
----------
265
CACIB
26
----------
86
EX 2
146
III
206
----------
266
EX 1
27
EX 1
87
EX 1 BIV
147
 
207
----------
267
EX 1 NOM
28
EX 1 NOM
88
EX 1
148
II
208
EX 1 NOM
268
CAC
29
CAC
89
EX 1
149
----------
209
EX 1 BIV NOM
269
CACIB
30
CACS NOM
90
EX 2
150
EX 1 NOM
210
EX 1
270
----------
31
CACIB NOM
91
EX 2
151
ABS
211
CAC
271
----------
32
ABS
92
CACS BIV NOM
152
EX 1
212
CAC BIV NOM
272
EX 1 OHNE
33
----------
93
----------
153
CAGCIB
213
EX 1
273
ABS
34
CACIB NOM
94
CACIB NOM
154
CACIB BIV
214
EX 1
274
CACS
35
----------
95
ABS
155
EX 1 NOM
215
CAGCIB
275
EX 3
36
CAGCIB
96
CAC
156
ABS
216
CAPIB NOM
276
EX 2
37
EX 1 NOM
97
----------
157
EX 1
217
CACS
277
CACIB BIV
38
----------
98
ABS
158
 
218
ABS
278
CACIB
39
----------
99
EX 1
159
----------
219
CACIB
279
CAC
40
CACIB
100
----------
160
CAGCIB BIV NOM
220
----------
280
----------
41
CACIB
101
ABS
161
EX 2
221
CACIB
281
EX 2
42
----------
102
CACIB
162
EX 3
222
----------
282
EX 1
43
----------
103
EX 2
163
EX 4
223
----------
283
CACIB
44
----------
104
CAC
164
EX 2
224
ABS
284
CAC
45
CAC
105
CAC BIV
165
EX 1
225
CAGCIB NOM
285
EX 1 BIV NOM
46
CACIB
106
EX 2
166
EX 1
226
----------
286
CAC NOM
47
CAPIB NOM
107
EX 1 NOM
167
EX 2
227
EX 1
287
----------
48
EX 1 NOM
108
EX 2
168
EX 3
228
----------
288
I NOM
49
CAC
109
EX 1
169
EX 1
229
EX 1
289
II
50
EX 1 OHNE
110
EX 1 BIV NOM
170
----------
230
EX 1 NOM
290
ABS
51
CACIB
111
CAGCIB BIV NOM
171
----------
231
ABS
291
CAPS NOM
52
CACIB
112
ABS
172
CACS
232
CAP NOM
292
CAC
53
EX 1 NOM
113
EX 3
173
CAGCIB BIV
233
EX 1
293
CAC
54
OML
114
CAC
174
CAGCIB
234
CAC
294
ABS
55
EX 1
115
----------
175
CACIB
235
CAC
295
EX 1 NOM
56
EX 1
116
----------
176
CACIB
236
CAC
296
CAC NOM
57
EX 2
117
ABS
177
CAC
237
CAC
297
CAGCIB NOM
58
CACIB
118
CAGCIB
178
----------
238
----------
298
----------
59
EX 1 BIV NOM
119
CAPIB NOM
179
CAGCIB
239
----------
299
CACIB NOM
60
EX 1
120
----------
180
----------
240
----------
300
HP NOM
Výsledková listina


Mezinárodní výstava koček Výstaviště Černá Louka 20.08.11


2
301
CAGCIB NOM
 
 
 
 
 
 
 
 
302
I NOM
 
 
 
 
 
 
 
 
303
----------
 
 
 
 
 
 
 
 
304
EX 2
 
 
 
 
 
 
 
 
305
CAC
 
 
 
 
 
 
 
 
306
EX 1 NOM
 
 
 
 
 
 
 
 
307
CAC
 
 
 
 
 
 
 
 
308
CAC
 
 
 
 
 
 
 
 
309
EX 1 NOM
 
 
 
 
 
 
 
 
310
CAPIB
 
 
 
 
 
 
 
 
311
CAC