Výsledková listina


Mezinárodní výstava koček Výstaviště Černá Louka 17.08.08


1
1
HP NOM
61
CAGCIB
121
CAC
181
ABS
241
----------
2
CAPE NOM
62
CACE BIV
122
----------
182
CAC
242
----------
3
----------
63
----------
123
CAC
183
EX 2
243
CACIB BIV NOM
4
EX 1 NOM
64
CACIB
124
CACIB BIV NOM
184
----------
244
CACIB
5
----------
65
----------
125
----------
185
EX 1 OHNE
245
CAC
6
CACIB NOM
66
----------
126
EX1 BIV NOM
186
CACIB BIV NOM
246
EX 2
7
----------
67
EX 2
127
EX 1
187
----------
247
----------
8
----------
68
EX 1
128
EX 3
188
CAP
248
----------
9
----------
69
EX 1
129
EX 2
189
EX 1
249
----------
10
----------
70
ABS
130
EX 2
190
----------
250
----------
11
CAC NOM
71
EX 1 NOM
131
CACE BIV NOM
191
CAC
251
EX 1 NOM
12
CAGCIB NOM
72
HP BIV
132
CAGCIB
192
CACE NOM
252
EX 2
13
EX 1 NOM
73
CAGCIB
133
CAGCIB NOM
193
EX 1 OHNE
253
CACIB
14
----------
74
CACIB NOM
134
ABS
194
----------
254
CAGCIB NOM
15
----------
75
CAGCIB
135
----------
195
ABS
255
EX 2
16
----------
76
CACIB
136
EX 3
196
----------
256
----------
17
CAC NOM
77
EX 1 NOM
137
CAC
197
ABS
257
----------
18
EX 1 NOM
78
CAGCIB
138
EX 2
198
EX 1 OHNE
258
----------
19
----------
79
CAGCIB BIV
139
CAP NOM
199
CAGCIB
259
EX 1 NOM
20
CAP NOM
80
CACIB NOM
140
EX 1 NOM
200
CAC
260
V1 OHNE
21
----------
81
CAGCIB
141
EX 1 BIV NOM
201
CACIB
261
ABS
22
----------
82
ABS
142
EX 1
202
CAC
262
----------
23
CAC
83
----------
143
HP BIV
203
CACIB
263
CACE
24
EX 1 NOM
84
EX 2
144
HP NOM
204
ABS
264
CACE
25
----------
85
EX 1
145
----------
205
EX 1
265
----------
26
EX 1
86
EX1 BIV
146
----------
206
EX 2
266
CACE
27
CAGCIB NOM
87
EX 2
147
----------
207
CACIB NOM
267
MIMO SOU
28
----------
88
CAGCIB NOM
148
CAC
208
----------
268
----------
29
----------
89
EX 2
149
EX 4
209
----------
269
EX 1 NOM
30
CACIB
90
CACIB
150
----------
210
CAGCIB NOM
270
CAGCIB
31
CACIB NOM
91
ABS
151
EX 1
211
----------
271
----------
32
CACIB
92
----------
152
----------
212
----------
272
EX 1 NOM
33
----------
93
EX 1 BIV NOM
153
CACIB
213
EX 1
273
CAC
34
EX 1
94
----------
154
CACIB BIV NOM
214
CAC
274
CAGCIB NOM
35
CACIB
95
EX 1
155
EX 2
215
----------
275
CAC
36
EX 1 NOM
96
EX 2
156
EX 1 NOM
216
----------
276
CAC
37
HP NOM
97
EX 1 NOM
157
OML
217
MIMO SOU
277
 
38
OML
98
EX 1
158
CACE
218
EX 1
278
ABS
39
EX 1 NOM
99
CAGCIB
159
CACIB BIV NOM
219
EX 1
279
CACE BIV NOM
40
----------
100
CAGCIB BIV
160
----------
220
EX 1 NOM
280
CAC
41
II
101
----------
161
CAC
221
CACIB
281
EX1 NOM
42
CAC
102
CACIB
162
CAC
222
----------
282
CAC
43
EX 1 BIV
103
EX 2
163
----------
223
EX 1 OHNE
283
CAGCIB
44
EX 1
104
----------
164
----------
224
EX2
284
CACIB
45
CAC
105
CAC
165
CACE BIV
225
CACIB BIV NOM
285
CAC
46
A NOM
106
----------
166
EX 1 OHNE
226
CAC
286
CAC BIV
47
EX1 BIV
107
EX 1 NOM
167
----------
227
----------
287
CAC
48
EX 2
108
EX 2
168
EX 1 NOM
228
ABS
288
CAGCIB
49
EX 3
109
EX 1 BIV NOM
169
----------
229
EX 4
289
CAGCIB
50
CACIB BIV NOM
110
CACE
170
----------
230
EX 2
290
CAC
51
OML
111
CAGCIB
171
 
231
CAC
291
CACIB
52
EX 1
112
CACIB
172
CAC
232
----------
292
----------
53
EX 2
113
----------
173
EX 1
233
EX
293
CAC
54
EX 1
114
EX 2
174
----------
234
EX
294
----------
55
CACE
115
EX 2
175
CAC
235
EX 1 OHNE
295
EX 1
56
----------
116
CAC
176
EX 1
236
EX 3
296
----------
57
CACIB
117
CAC
177
----------
237
----------
297
EX 1
58
HP NOM
118
EX 3
178
CAGCIB
238
EX 1 NOM
298
EX 1
59
CAGCIB
119
----------
179
EX 1 BIV NOM
239
CACE
299
CACE NOM
60
CAGCIB BIV NOM
120
EX 2
180
EX 1
240
CAGCIB
300
----------
Výsledková listina


Mezinárodní výstava koček Výstaviště Černá Louka 17.08.08


2
301
CAGCIB NOM
341
CACIB
381
ABS
 
 
 
 
302
EX 1
342
ABS
382
----------
 
 
 
 
303
EX1 NOM
343
----------
383
EX 1
 
 
 
 
304
ABS
344
EX 2
384
----------
 
 
 
 
305
 
345
EX 3
385
CACIB
 
 
 
 
306
CAGCIB
346
CAC
386
CAC
 
 
 
 
307
CACIB NOM
347
EX 1 NOM
387
CAGCIB BIV NOM
 
 
 
 
308
EX 1 OHNE
348
EX 1
388
EX 3
 
 
 
 
309
CAGPIB NOM
349
EX 1 BIV
389
EX 3
 
 
 
 
310
CACIB
350
----------
390
EX 1 NOM
 
 
 
 
311
EX 1 BIV NOM
351
----------
391
CAGCIB
 
 
 
 
312
CACE
352
ABS
392
HP
 
 
 
 
313
CACIB
353
ABS
393
----------
 
 
 
 
314
CAGCIB
354
OML
394
----------
 
 
 
 
315
EX 2
355
EX 1
 
 
 
 
 
 
316
EX 1
356
----------
 
 
 
 
 
 
317
EX 1 BIV NOM
357
----------
 
 
 
 
 
 
318
EX 2
358
HP NOM
 
 
 
 
 
 
319
CACIB NOM
359
EX 1 NOM
 
 
 
 
 
 
320
CAC BIV NOM
360
DIS
 
 
 
 
 
 
321
CACE
361
----------
 
 
 
 
 
 
322
CAC
362
CACIB NOM
 
 
 
 
 
 
323
CACIB BIV NOM
363
CACE NOM
 
 
 
 
 
 
324
EX 1 NOM
364
EX 1 NOM
 
 
 
 
 
 
325
CAGCIB
365
----------
 
 
 
 
 
 
326
----------
366
CACIB NOM
 
 
 
 
 
 
327
CAC
367
HP
 
 
 
 
 
 
328
CACIB
368
ABS
 
 
 
 
 
 
329
----------
369
----------
 
 
 
 
 
 
330
CACIB
370
EX 1 NOM
 
 
 
 
 
 
331
CAPIB NOM
371
----------
 
 
 
 
 
 
332
EX 1
372
----------
 
 
 
 
 
 
333
CAC
373
CAC
 
 
 
 
 
 
334
CAGCIB
374
CAC
 
 
 
 
 
 
335
CACIB
375
CAC NOM
 
 
 
 
 
 
336
EX 1 BIV
376
EX 1 BIV NOM
 
 
 
 
 
 
337
CACE
377
CACE NOM
 
 
 
 
 
 
338
CACE BIV NOM
378
----------
 
 
 
 
 
 
339
CAGCIB
379
I NOM
 
 
 
 
 
 
340
EX 2
380
II