Výsledková listina


Mezinárodní výstava koček Výstaviště Černá Louka 16.08.09


1
1
CAC
61
CACIB
121
EX 1
181
 
241
CAC
2
----------
62
CACIB BIV
122
EX 1 NOM
182
----------
242
EX 1 NOM
3
CAP NOM
63
CAC
123
HP NOM
183
EX 1 NOM
243
EX 1
4
CAGCIB NOM
64
EX 1
124
----------
184
----------
244
CACIB
5
----------
65
CACIB
125
EX 2
185
EX 1
245
CAPS NOM
6
----------
66
CAGCIB
126
EX 2
186
EX 1 NOM
246
CAC
7
----------
67
HP NOM
127
CACIB BIV NOM
187
----------
247
----------
8
CACIB NOM
68
CACIB
128
CAC
188
CACIB
248
----------
9
HP NOM
69
EX 1 NOM
129
----------
189
EX 2
249
CAC
10
EX 1 NOM
70
CAC
130
EX 1 NOM
190
CAGCIB
250
CACIB
11
----------
71
CACIB
131
----------
191
----------
251
CAC
12
----------
72
CACIB
132
HP
192
EX 2
252
CAC
13
----------
73
CAGCIB BIV NOM
133
CACS
193
ABS
253
CAGCIB
14
CACIB
74
EX 2
134
----------
194
CACIB NOM
254
EX 1
15
----------
75
ABS
135
EX 1 NOM
195
CAC NOM
255
----------
16
----------
76
CACIB
136
 
196
EX 2
256
CAC
17
EX 1 NOM
77
CAC
137
----------
197
----------
257
EX 2
18
CACIB NOM
78
EX 1 NOM
138
EX 1
198
CAC
258
EX 1
19
ABS
79
EX 1
139
CAC
199
EX 3
259
CAGPIB NOM
20
CACIB
80
CAGCIB
140
 
200
----------
260
EX 1
21
EX 1 OHNE
81
ABS
141
EX 1 BIV
201
EX 4
261
CAGCIB BIV NOM
22
CACIB BIV
82
ABS
142
EX 1
202
----------
262
CACIB
23
EX 2
83
----------
143
----------
203
EX 2
263
CAC
24
----------
84
EX 1 OHNE
144
CACIB BIV NOM
204
----------
264
EX 1 OHNE
25
CAC
85
----------
145
EX 1 NOM
205
EX
265
CAC
26
----------
86
CAGCIB BIV NOM
146
CACIB
206
----------
266
----------
27
CAGCIB
87
----------
147
CAC
207
ABS
267
CAC
28
CACS NOM
88
----------
148
VG 2
208
CAP NOM
268
CAC BIV NOM
29
----------
89
----------
149
EX 1
209
----------
269
EX 2
30
----------
90
CACIB
150
ABS
210
----------
270
OML
31
----------
91
ABS
151
----------
211
EX NOM
271
----------
32
CAC NOM
92
CAC
152
----------
212
EX 2
272
----------
33
----------
93
EX 2
153
CAC
213
----------
273
 
34
ABS
94
----------
154
CACIB
214
EX 1
274
 
35
CAC NOM
95
EX 1 NOM
155
----------
215
----------
275
CAGPIB NOM
36
EX 1
96
EX 1 NOM
156
EX 1 BIV
216
----------
276
CACIB BIV NOM
37
EX 1
97
----------
157
----------
217
----------
277
CAC
38
EX 1 NOM
98
CAGCIB NOM
158
----------
218
CACS
278
CAC
39
HP NOM
99
CAGCIB BIV NOM
159
CAGCIB
219
CAGCIB
279
----------
40
CAC
100
EX 2
160
----------
220
ABS
280
CAP NOM
41
EX 1 NOM
101
CACIB
161
----------
221
CAC
281
EX 1
42
EX 1 NOM
102
CACIB BIV NOM
162
CAC
222
EX 2
282
EX 1 NOM
43
EX 1
103
----------
163
----------
223
----------
283
CAC
44
----------
104
EX 2
164
----------
224
EX 2
284
CAC
45
----------
105
EX 1 NOM
165
CAGCIB
225
EX 3
285
CACS
46
CAC NOM
106
EX 3
166
CAC
226
CAC NOM
286
----------
47
----------
107
EX 1 BIV NOM
167
EX 1 NOM
227
----------
287
EX 1 NOM
48
----------
108
EX 2
168
----------
228
----------
288
----------
49
CACIB NOM
109
CACS
169
CAC
229
CAP NOM
289
----------
50
OML
110
CACIB BIV NOM
170
CAGCIB
230
----------
290
CAC
51
----------
111
CAC
171
CAC
231
EX 1 BIV NOM
291
----------
52
EX 1
112
CACIB NOM
172
----------
232
----------
292
CAGCIB NOM
53
CAC NOM
113
EX 2
173
EX 1
233
EX 1
293
CAGCIB NOM
54
EX 1
114
EX 3
174
----------
234
----------
294
----------
55
----------
115
EX 1
175
OML
235
----------
295
CAC NOM
56
CAP NOM
116
EX 1 NOM
176
I NOM
236
CAGCIB
296
CACIP
57
----------
117
CACS NOM
177
----------
237
ABS
297
----------
58
EX 1 NOM
118
----------
178
II
238
CACIB BIV NOM
298
CACS
59
CAC
119
CACIB
179
III
239
CAC
299
CAGCIB
60
EX 1
120
EX 1 NOM
180
----------
240
----------
300
CAC
Výsledková listina


Mezinárodní výstava koček Výstaviště Černá Louka 16.08.09


2
301
----------
341
----------
 
 
 
 
 
 
302
----------
342
ABS
 
 
 
 
 
 
303
VG 1
343
CAC NOM
 
 
 
 
 
 
304
VG 1
344
CAC NOM
 
 
 
 
 
 
305
CAC
345
----------
 
 
 
 
 
 
306
CACIB
346
VG
 
 
 
 
 
 
307
----------
347
CAGCIB NOM
 
 
 
 
 
 
308
CACIB
348
EX 1 NOM
 
 
 
 
 
 
309
CAC
349
----------
 
 
 
 
 
 
310
CACS BIV NOM
350
ABS
 
 
 
 
 
 
311
CACIB
351
EX 1 NOM
 
 
 
 
 
 
312
CACIB
352
----------
 
 
 
 
 
 
313
EX 3
353
I NOM
 
 
 
 
 
 
314
----------
354
----------
 
 
 
 
 
 
315
CAC
355
I NOM
 
 
 
 
 
 
316
EX 2
356
 
 
 
 
 
 
 
317
EX 1 NOM
357
EX 1
 
 
 
 
 
 
318
EX 1
358
CAC
 
 
 
 
 
 
319
CACIB
359
----------
 
 
 
 
 
 
320
CACIB
360
CACIB
 
 
 
 
 
 
321
CAGCIB
361
----------
 
 
 
 
 
 
322
EX 1 NOM
362
ABS
 
 
 
 
 
 
323
CAGCIB
363
----------
 
 
 
 
 
 
324
CAC
364
----------
 
 
 
 
 
 
325
----------
365
----------
 
 
 
 
 
 
326
----------
366
ABS
 
 
 
 
 
 
327
CAGCIB
367
----------
 
 
 
 
 
 
328
CAC
368
CAC
 
 
 
 
 
 
329
----------
369
EX 1
 
 
 
 
 
 
330
EX 1 NOM
370
----------
 
 
 
 
 
 
331
CACS NOM
371
----------
 
 
 
 
 
 
332
----------
372
----------
 
 
 
 
 
 
333
CAC
373
CAC
 
 
 
 
 
 
334
----------
374
CAGCIB
 
 
 
 
 
 
335
----------
375
----------
 
 
 
 
 
 
336
ABS
376
CACIB
 
 
 
 
 
 
337
I NOM
 
 
 
 
 
 
 
 
338
----------
 
 
 
 
 
 
 
 
339
ABS
 
 
 
 
 
 
 
 
340
----------