Výsledková listina


Mezinárodní výstava koček Výstaviště Černá Louka 16.08.08


1
1
HP NOM
61
CACIB
121
----------
181
ABS
241
CAGCIB BIV
2
CAPE NOM
62
CAGCIB
122
EX 4
182
CAC
242
EX 2
3
CACE NOM
63
CACIB
123
EX 3
183
EX 2
243
----------
4
EX 1 NOM
64
EX 2
124
CAC
184
ABS
244
CACIB
5
MIMO SOU
65
EX 2
125
EX 1 NOM
185
EX 1 OHNE
245
CAC
6
----------
66
EX 1
126
EX 1 BIV NOM
186
CACIB BIV
246
CAC
7
EX 1 OHNE
67
----------
127
EX 1
187
CAC
247
EX 1 NOM
8
HP NOM
68
----------
128
EX 3
188
CAP NOM
248
EX 2
9
CACE NOM
69
EX 1 BIV NOM
129
EX 2
189
EX 1
249
ABS
10
CACIB
70
EX 1 NOM
130
CACE
190
EX 1
250
EX 1
11
----------
71
 
131
EX 2
191
CAC
251
EX 1 NOM
12
----------
72
HP
132
CAGCIB
192
CACE NOM
252
----------
13
----------
73
CAGCIB BIV NOM
133
CACIB NOM
193
CAGCIB NOM
253
EX 1 OHNE
14
EX OHNE
74
CACIB
134
ABS
194
CAC
254
CAGCIB BIV NOM
15
CAC
75
EX 1 OHNE
135
EX 4
195
----------
255
EX 2
16
EX 1 NOM
76
CACIB
136
EX 2
196
EX 1
256
EX 2
17
----------
77
EX 1 NOM
137
EX 3
197
ABS
257
CAC
18
EX 1 NOM
78
CACIB
138
CAC
198
CACIB
258
EX 1
19
CAC
79
----------
139
CAP NOM
199
CAGCIB
259
EX 1 NOM
20
CAP NOM
80
CACIB
140
EX 1
200
CAC
260
CAC
21
CAC
81
CAGCIB
141
EX 1 BIV NOM
201
CAC
261
----------
22
CAC
82
ABS
142
EX 1
202
CAC
262
CAGCIB
23
CAC
83
CAGCIB BIV
143
HP BIV NOM
203
CAC
263
EX 1 OHNE
24
EX 1 NOM
84
EX 1
144
HP NOM
204
ABS
264
CACE
25
EX 1 NOM
85
EX 2
145
EX 2
205
I NOM
265
CAC
26
EX 1 NOM
86
EX 1
146
CAGCIB
206
II
266
----------
27
CACIB
87
EX 2
147
EX 1 OHNE
207
CACIB NOM
267
MIMO SOU
28
EX 1
88
CAGCIB NOM
148
CAC
208
CAP NOM
268
EX 1
29
EX2
89
EX 1 OHNE
149
----------
209
CAGCIB
269
----------
30
CAC NOM
90
----------
150
EX 1
210
CACIB NOM
270
CACIB
31
CACIB NOM
91
ABS
151
----------
211
CAC
271
EX 1
32
CACIB NOM
92
DIS
152
CAGCIB BIV NOM
212
EX 1 BIV NOM
272
----------
33
CAGCIB NOM
93
EX 1 BIV NOM
153
CACIB
213
EX 2
273
CAC
34
EX 1
94
EX 2
154
CACIB NOM
214
CAC NOM
274
CAGCIB
35
CAC
95
EX 1
155
CAC
215
EX 1
275
CAC
36
EX 1 NOM
96
EX 2
156
EX 1 NOM
216
EX 1 NOM
276
----------
37
HP NOM
97
EX 1 NOM
157
OML
217
MIMO SOU
277
----------
38
EX 1 NOM
98
EX 1
158
CAGCIB NOM
218
EX 1
278
----------
39
EX 1 NOM
99
CAGCIB
159
CACIB BIV
219
EX 1
279
CACE
40
CAGCIB
100
CAGCIB
160
ABS
220
EX 1 NOM
280
CAC
41
I
101
CACIB
161
CAC
221
CAC
281
----------
42
CAC
102
CACIB
162
CAC
222
CAC
282
----------
43
----------
103
----------
163
MIMO SOU
223
CAGCIB
283
CAGCIB
44
----------
104
EX 2
164
MIMO SOU
224
CACIB
284
----------
45
----------
105
CAC
165
----------
225
----------
285
CAC
46
----------
106
EX 1
166
CAC
226
CAC
286
CAC
47
EX 1
107
EX 1
167
EX 2
227
EX 2
287
CAC
48
----------
108
----------
168
----------
228
----------
288
CACIB
49
----------
109
EX 1 BIV NOM
169
CACIB
229
EX 4
289
CAGCIB
50
CACIB
110
CACE NOM
170
CACIB
230
EX 3
290
CAC
51
----------
111
CAGCIB
171
CAC
231
EX 2
291
CAC
52
----------
112
EX 2
172
ABS
232
EX
292
EX 1
53
EX 2
113
CACIB NOM
173
EX 1 NOM
233
----------
293
----------
54
EX 1
114
CACIB
174
CAC NOM
234
EX
294
CAC
55
CACE
115
EX 2
175
CAC
235
CAC NOM
295
----------
56
CACIB
116
CAC
176
EX 1
236
----------
296
CACIB NOM
57
----------
117
----------
177
CAC
237
EX 1 NOM
297
EX 1 NOM
58
HP
118
----------
178
CAGCIB
238
EX 1 BIV
298
----------
59
CACIB
119
EX
179
----------
239
----------
299
CAGCIB NOM
60
CACIB BIV NOM
120
EX 2
180
----------
240
EX 3
300
CACE BIV
Výsledková listina


Mezinárodní výstava koček Výstaviště Černá Louka 16.08.08


2
301
CACIB
341
----------
381
I NOM
 
 
 
 
302
ZMĚNA BARV
342
ABS
382
 
 
 
 
 
303
EX 1
343
CAC NOM
383
----------
 
 
 
 
304
ABS
344
CAC BIV NOM
384
CAC
 
 
 
 
305
ABS
345
----------
385
EX 1 OHNE
 
 
 
 
306
CACIB NOM
346
EX 2
386
EX 1 OHNE
 
 
 
 
307
CAC NOM
347
----------
387
CACIB BIV
 
 
 
 
308
CACIB
348
EX 1
388
EX 2
 
 
 
 
309
CAPIB NOM
349
EX 2
389
EX 3
 
 
 
 
310
CAC
350
EX 3
390
EX 1 NOM
 
 
 
 
311
EX 1 BIV NOM
351
EX 1 BIV NOM
391
CAGCIB
 
 
 
 
312
CAGCIB
352
----------
392
HP NOM
 
 
 
 
313
CACIB
353
----------
393
EX 1 BIV NOM
 
 
 
 
314
CACIB
354
ABS
394
EX 1
 
 
 
 
315
CAC BIV
355
----------
 
 
 
 
 
 
316
EX 1
356
EX 2
 
 
 
 
 
 
317
EX 1 BIV NOM
357
EX 1 NOM
 
 
 
 
 
 
318
EX 2
358
HP NOM
 
 
 
 
 
 
319
CACIB NOM
359
EX 1 NOM
 
 
 
 
 
 
320
EX 2
360
----------
 
 
 
 
 
 
321
CACE NOM
361
CAC NOM
 
 
 
 
 
 
322
CAC
362
----------
 
 
 
 
 
 
323
----------
363
----------
 
 
 
 
 
 
324
EX 1 NOM
364
EX 1 NOM
 
 
 
 
 
 
325
CACIB
365
EX 1 NOM
 
 
 
 
 
 
326
EX1
366
CAC
 
 
 
 
 
 
327
----------
367
HP NOM
 
 
 
 
 
 
328
----------
368
ABS
 
 
 
 
 
 
329
CACIB
369
CACIB
 
 
 
 
 
 
330
CACIB
370
----------
 
 
 
 
 
 
331
CAPIB NOM
371
CAPIB NOM
 
 
 
 
 
 
332
----------
372
CACE NOM
 
 
 
 
 
 
333
CAC
373
CAC NOM
 
 
 
 
 
 
334
CACIB NOM
374
CAC
 
 
 
 
 
 
335
CAC
375
----------
 
 
 
 
 
 
336
EX 1 NOM
376
EX 1 NOM
 
 
 
 
 
 
337
CACE
377
CACE NOM
 
 
 
 
 
 
338
CACE
378
I NOM
 
 
 
 
 
 
339
CAGCIB
379
II
 
 
 
 
 
 
340
CACIB
380
----------