Výsledková listina


Mezinárodní výstava koček Výstaviště Černá Louka 15.08.09


1
1
----------
61
CACIB
121
EX 1 NOM
181
 
241
CAC
2
CAC
62
CAC BIV
122
----------
182
ABS
242
----------
3
CAP NOM
63
EX 2
123
HP NOM
183
EX 1
243
----------
4
----------
64
EX 1
124
CACIB
184
ABS
244
----------
5
CAC
65
CACIB
125
CACIB
185
----------
245
CAPS NOM
6
CACIB
66
CACIB
126
EX 2
186
----------
246
CAC
7
CAC
67
HP NOM
127
CAC
187
OML
247
ABS
8
CACIB
68
ABS
128
EX 3
188
CACIB
248
EX 1 NOM
9
----------
69
ABS
129
V
189
----------
249
CAC
10
EX 1 NOM
70
ABS
130
----------
190
----------
250
----------
11
DIS
71
CAC NOM
131
EX 1
191
CAGPIB NOM
251
----------
12
EX 1 CACIB
72
CAC
132
HP BIV NOM
192
EX 2
252
----------
13
CACS NOM
73
----------
133
CACS
193
----------
253
CAGCIB
14
CACIB BIV
74
CACIB
134
ABS
194
CACIB BOV NOM
254
----------
15
EX 1 OHNE
75
----------
135
EX 1 NOM
195
CAC NOM
255
CAGCIB
16
EX 1
76
CAC
136
 
196
EX 3
256
CAC NOM
17
EX 1 NOM
77
CAC
137
EX 1 NOM
197
EX 2
257
----------
18
CACIB NOM
78
----------
138
EX 1 NOM
198
CAC
258
----------
19
ABS
79
EX 1
139
----------
199
EX
259
----------
20
CACIB
80
CAGCIB NOM
140
 
200
ABS
260
----------
21
CAGCIB
81
ABS
141
EX 1 NOM
201
EX
261
----------
22
CACIB BIV
82
----------
142
EX 1 NOM
202
EX 2
262
----------
23
CAC
83
CAC
143
EX 1
203
EX 3
263
----------
24
EX 2
84
----------
144
CACIB BIV
204
EX 4
264
CAGCIB
25
CAC NOM
85
ABS
145
EX
205
EX
265
----------
26
CAC NOM
86
CAGCIB
146
CAC BIV NOM
206
EX
266
CAC
27
EX 2
87
CAC
147
EX 2
207
----------
267
EX
28
CAGCIB NOM
88
EX 2
148
CAC
208
----------
268
CAC BIV
29
CAC NOM
89
EX 4
149
EX 1
209
CAP NOM
269
EX 2
30
CAC
90
CAC BIV
150
ABS
210
EX 1
270
EX 1 NOM
31
VG 2
91
EX 3
151
EX 2
211
EX 1 BOV NOM
271
EX 1
32
CAC NOM
92
EX 2
152
EX 1 NOM
212
----------
272
CAC
33
CAPIB NOM
93
----------
153
CAC
213
EX 2
273
 
34
ABS
94
EX 1 NOM
154
CAC
214
EX 1
274
 
35
CAC NOM
95
----------
155
EX 1 BIV NOM
215
EX 2
275
CAGPIB NOM
36
EX 1
96
EX 1 NOM
156
----------
216
I
276
----------
37
EX 1 NOM
97
ABS
157
CAC BIV
217
ABS
277
CAC
38
EX 1 NOM
98
CAGCIB
158
EX 1
218
----------
278
CAC
39
HP NOM
99
CAGCIB BIV NOM
159
CAGCIB NOM
219
CAGCIB BIV NOM
279
EX 1 OHNE
40
CAC
100
CACIB
160
CAGCIB
220
----------
280
CAP
41
EX 1 NOM
101
CACIB
161
CAPIB NOM
221
CAC
281
EX 1
42
EX 1
102
CAC
162
----------
222
EX 2
282
----------
43
EX 1
103
CAC
163
CAC
223
ABS
283
----------
44
CACIB
104
----------
164
CAP NOM
224
EX 2
284
CAC
45
CACIB NOM
105
EX 1
165
CAGCIB NOM
225
----------
285
CACS
46
CAC
106
EX 1 BIV 3-10 NOM
166
CAC NOM
226
CAC NOM
286
CAC NOM
47
CACIB
107
EX 3
167
----------
227
EX 4
287
EX 1 NOM
48
CAC
108
EX 2
168
EX 1
228
EX 3
288
CAGCIB
49
CACIB NOM
109
CACS BIV NOM
169
----------
229
----------
289
CACIB
50
CAC
110
CACIB
170
CAGCIB
230
EX 1
290
CAC
51
CAGPIB NOM
111
CAC
171
CAC
231
EX 1 BIV NOM
291
EX 1 OHNE
52
----------
112
CAC
172
CAC
232
EX 2
292
CACIB
53
----------
113
EX 2
173
----------
233
----------
293
CAGCIB BIV NOM
54
----------
114
----------
174
EX 1
234
EX 1 NOM
294
EX 1 NOM
55
CAC
115
----------
175
OML
235
CACIB
295
CAC NOM
56
----------
116
EX 1
176
I
236
----------
296
----------
57
EX 1 NOM
117
CAGCIB BOV NOM
177
II
237
----------
297
CAP NOM
58
----------
118
ABS
178
III
238
----------
298
CACS
59
----------
119
CAC
179
----------
239
----------
299
----------
60
----------
120
EX 1
180
CAC
240
CAC NOM
300
----------
Výsledková listina


Mezinárodní výstava koček Výstaviště Černá Louka 15.08.09


2
301
EX 1 NOM
341
CACIB
 
 
 
 
 
 
302
CACIB NOM
342
ABS
 
 
 
 
 
 
303
----------
343
CAC NOM
 
 
 
 
 
 
304
----------
344
CAC NOM
 
 
 
 
 
 
305
----------
345
HP NOM
 
 
 
 
 
 
306
----------
346
----------
 
 
 
 
 
 
307
CAC NOM
347
CACIB
 
 
 
 
 
 
308
----------
348
EX 1 NOM
 
 
 
 
 
 
309
CAC
349
CAC NOM
 
 
 
 
 
 
310
CACS
350
ABS
 
 
 
 
 
 
311
----------
351
EX 1 NOM
 
 
 
 
 
 
312
----------
352
ABS
 
 
 
 
 
 
313
EX 3
353
I NOM
 
 
 
 
 
 
314
ABS
354
I NOM
 
 
 
 
 
 
315
EX 2
355
----------
 
 
 
 
 
 
316
CAC
356
ABS
 
 
 
 
 
 
317
EX 1 NOM
357
EX 1 NOM
 
 
 
 
 
 
318
EX 1 BIV NOM
358
CAC
 
 
 
 
 
 
319
CAC
359
EX 2
 
 
 
 
 
 
320
CAC
360
CAC
 
 
 
 
 
 
321
----------
361
EX 1
 
 
 
 
 
 
322
EX 1
362
CACIB
 
 
 
 
 
 
323
CAGCIB NOM
363
CAC
 
 
 
 
 
 
324
CAC
364
EX 3
 
 
 
 
 
 
325
CAC
365
CACIB
 
 
 
 
 
 
326
CAC
366
----------
 
 
 
 
 
 
327
CACIB
367
EX 3
 
 
 
 
 
 
328
CAC
368
----------
 
 
 
 
 
 
329
EX 1 NOM
369
----------
 
 
 
 
 
 
330
EX 1
370
EX 1 NOM
 
 
 
 
 
 
331
CAGCIB
371
CAGCIB NOM
 
 
 
 
 
 
332
EX 1
372
CAGPIB NOM
 
 
 
 
 
 
333
----------
373
CAC
 
 
 
 
 
 
334
I
374
CAGCIB
 
 
 
 
 
 
335
ABS
375
EX 1 NOM
 
 
 
 
 
 
336
I
376
----------
 
 
 
 
 
 
337
----------
 
 
 
 
 
 
 
 
338
I NOM
 
 
 
 
 
 
 
 
339
ABS
 
 
 
 
 
 
 
 
340
CAC NOM